CAT

Centre d'Acollida Turística

Que és?

Centre d’Acollida Turística

Un Centre d’Acollida Turística, CAT és un nou espai polifuncional d’acollida a les persones visitants o turistes, complementari dels existents actualment a Catalunya. El seu objectiu és acollir el viatger o turista, orientar-lo i, al mateix temps, donar a conèixer Catalunya mitjançant la presentació dels seus referents culturals i identitaris més representatius.

Un CAT és, doncs, un equipament turístic que proporciona informació turística i permet la promoció i comercialització de productes i serveis turístics.

En el cas de Cervera, la temàtica en la qual es basa el CAT és El naixement de la Generalitat de Catalunya, ja que aquesta institució té l’origen a la nostra ciutat.

Oferta turística

Què pot trobar el viatger o viatgera en un CAT?

·Punt d’informació de l’oferta turística de la zona i de l’àrea d’influència del CAT.

·Àrea de recepció i benvinguda de visitants.

·Espai de mostra i venda de productes.

·Espai temàtic que explica, mitjançant tècniques audiovisuals, el motiu central del CAT, que gira al voltant d’algun aspecte rellevant de la història i la cultura catalanes.