El cicle de concerts que organitza l’Associació d’Amics de la Música de Cervera s’inicia diumenge 12 de mars avec le concert "Mendelssohn avec dix-huit ans", par le Quatuor Teixidor (Joan Espina et Joan Marsol, violons; Jordi Armengol, alto; et Xavier Roig, violoncelle).

El grup oferirà un programa format pel Quartet número 5 en sol major, de Josep Teixidor; el Quatuor (1998) del compositor nascut a Tàrrega, Ramon Andreu; i el Quartet en la menor, opus 13, de Fèlix Mendelssohn.

Josep Teixidor, nascut a Seròs, va escriure sis quartets de corda que constitueixen un exemple d’indubtable importància per estudiar la implantació i el desenvolupament del gènere a l’Espanya de finals del segle XVIII. Hi utilitza procediments compositius dels grans mestres de l’època (Haydn, Boccherini, Brunetti), buscant sempre un llenguatge propi.

Quatuor, de Ramon Andreu Gené, està concebut a manera de tríptic, i serà una bona oportunitat per conèixer música que ha estat escrita a les nostres terres.

Clourà el segon quartet de Felix Mendelssohn, que el compositor alemany va acabar quan tenia 18 ans, és una bona mostra del seu geni compositiu i del seu talent innat, així com d’un profund coneixement de les obres dels seus grans antecessors: Haydn, Mozart i Beethoven.

El concert és diumenge 12 mars, a les 19 heures, Auditorium municipal.

Informació i imatge aportat per l’Associació d’Amics de la Música