En total hi ha hagut tres visites diferents amb un gran èxit de públic