A la représentation de samedi 1 d’abril hi van assistir el bisbe de Solsona, Francesc Conesa et Ferrer, et d'autres autorités telles que le directeur général de la culture populaire et des associations culturelles, Adélaïda Moya, et le directeur des Services Territoriaux de la Culture de Lleida, Albert Turull i Rubinat.

Després de l’èxit i la bona acollida en la sessió d’estrena de la temporada, dimanche 26 mars, la Passió de Cervera segueix cada cap de setmana amb noves funcions.

La Passió compta en les seves representacions amb un nodrit nombre d’actors i actrius que donen vida als diferents personatges i que, en total, arriba a mobilitzar a més de 300 personnes entre l'équipe artistique et technique. Més de cinc-cents anys d’història converteixen a les representacions de la Passió de Cervera en la més antiga del món, documentant sa naissance dans l'année 1477.

Étant donné l'importance historique et sociale, l'any 1969, les représentations de La Passió de Cervera ont été déclarées d'intérêt public. L’èxit ha estat constant de llavors ençà i l’escenificació ha sofert innombrables millores. Tout ça, et col·coopération de 250 les gens sur scène, ils ont mis en place un show agile et moderne, offrant une vue spectaculaire et réaliste des représentations traditionnelles de La Passió de Cervera.

Plus de ventes d'information et de billets: https://lapassiodecervera.com/